Communicatie
Onder de noemer ‘Kom uit je Schelp’ gaat vanaf 18 mei 2016 een ambitieus participatieproject van start in Oostende.
Heeft de Oostendenaar dromen voor Oostende? Grootse plannen of kleine ideeën die de toekomst van onze stad meer kleur kunnen geven? Of zijn er zaken die ze anders willen zien? Dingen die volgens hen dringend aangepakt moeten worden?

Op deze vragen en veel andere vragen wil het Stadsbestuur ingaan via het participatietraject ‘Kom uit je Schelp’. Hiervoor wordt in verschillende fasen gewerkt.

De eerste fase van het participatieproject loopt van mei tot augustus 2016. In die fase willen we via straatgesprekken, wijkraden, een online platform, acties op evenementen, gesprekken met experten, adviesraden en vele andere kanalen te weten komen welke thema’s leven bij de Oostendenaars. Dit onderdeel gaat vanaf vandaag – woensdag 18 mei 2016 – van start. Ook bij onder andere de stadsdiensten en bij de fracties wordt het participatieproject geduid.

SAM_6417
Mobiliteit of veiligheid? Sport of cultuur? Milieu of afvalbeleid? De mening van elke stadsgenoot telt!

Van zodra we al deze informatie - groot en klein - verzameld hebben, zetten we samen de volgende fase in: de schriftelijke enquête. Deze wordt in oktober 2016 gelanceerd en elke inwoner van Oostende vanaf 16 jaar kan eraan deelnemen. Voor de enquête zijn vooral verbeteringen op korte (en middellange) termijn belangrijk. De resultaten worden verwerkt en bekendgemaakt, vermoedelijk in februari 2016. Dan start ook meteen de eerste uitvoering van wat uit de enquête naar voor kwam. 

De laatste fase gaat over de grote projecten op lange termijn. Wat is voor Oostende op lange termijn belangrijk? Dit gebeurt via een volksraadpleging in oktober 2017 waar prioriteiten worden getoetst. De resultaten moeten eind 2017 klaar zijn.