16 projecten
Uit het participatietraject en de stadslabs die vorig jaar plaatsvonden, kwamen zestien projecten uit de bus. Alle projecten werden in het stadsbudget van 2018 opgenomen en worden de komende jaren uitgevoerd.
 1. Wonen boven winkels
  De leegstand boven winkels wordt aangepakt en de Stad zal wonen boven de winkels stimuleren door o.a. de gevelrenovatiepremie aan te passen zodat werken om bijvoorbeeld een aparte ingang naar het appartement te voorzien en andere renovaties in aanmerking komen. Er wordt ook een proefproject opgezet met private partners.

 

 1. Foodhall Alfons Pieterslaan
  De Alfons Pieterslaan zal meer en meer evolueren naar een ‘Food-straat’ waar shoppen, eten en ontmoeten centraal staat. De Stad zal dit project ondersteunen met jaarlijkse subsidies. Daarnaast worden gesprekken opgestart om het Politiekantoor (dat in 2019 leeg komt te staan) om te vormen tot een ‘foodhall’, een soort overdekte markt voor het shop- en eetgebeuren.

 

 1. Autoluw stadscentrum
  Om wonen in de stad leefbaar te houden, moet het centrum stap voor stap en in overleg met bewoners en handelaars autoluw gemaakt worden. Op termijn zijn alleen voertuigen van bewoners, hulpdiensten en zorgverstrekkers toegelaten in de autoluwe zone. Uiteraard zal ook een uitzondering gelden voor het laden en lossen van goederen. Om dit mogelijk te maken, investeert Oostende eerst in de centrumparkings (zoals die onder de zeedijk) en fietsenstallingen.

 

 1. Uitbreiding parking Maria-Hendrikapark
  Om de parkeerlast op te vangen, wordt de parking aan ’t Bosje uitgebreid met één of twee verdiepingen (bovengronds of ondergronds). AGGB zal eerst een haalbaarheidsstudie uitvoeren van de locatie (+ niet gebruikte delen van de militaire site). AGGB neemt ook de uitbating van de parking op zich.

 

 1. Beveiligde fietsenstallingen
  Een autoluw centrum betekent natuurlijk ook investeren in kwalitatieve fietsenstallingen. Om fietsdiefstal tegen te gaan, wordt een honderdtal automatisch beveiligde fietsenstallingen geïnstalleerd. Op die manier zullen fietsers op een comfortabele en veilige manier hun fiets kunnen achterlaten.

 

 1. Toegankelijke trottoirs
  In de Grote Klok van december vorig jaar kon je al lezen dat we de komende tijd veel aandacht besteden aan trottoirs, ook buiten het centrum. We brengen ze allemaal in kaart en geven een score die rekening houdt met vijf factoren, waaronder de toegankelijkheid. Op basis daarvan wordt bepaald welke trottoirs eerst onze aandacht verdienen.

 

 1. Het veer Centrum-Oosteroever
  Steeds meer mensen gebruiken de verbinding met het veer tussen het centrum en de oosteroever. Vooral in de zomermaanden is er nood aan frequentere vaartijden. Tussen april en september wordt de intensiteit van de verbinding verhoogd.

 

 1. Gratis fruit op school
  Veel scholen bieden al fruit aan op school. Als stadsbestuur willen we dit verder ondersteunen zodat alle peuters, kleuters en kinderen uit het eerste en tweede leerjaar gratis voorgesneden fruit kunnen eten in de klas. Op die manier willen we de kinderen aanzetten om al op vroege leeftijd gezonde eetgewoontes te ontwikkelen.

 

fruit
 1. Coördinatie verdeling voedseloverschotten
  Er wordt te veel voedsel in de vuilnisbak gekieperd. Daarom zetten verschillende organisaties zich in om voedseloverschotten van horeca en andere organisaties te verzamelen en te herverdelen. De Stad wil deze acties helpen coördineren en zal een centrale locatie voorzien waar het voedsel bewaard kan worden. De verdeling blijft volledig bij de organisaties.

 

 1. Afhaalpunt binnen buitenschoolse kinderopvang
  Gezinnen met kinderen hebben het druk en lopen meestal van hot naar her om alles gedaan te krijgen, wat voor heel wat stress kan zorgen. Om de druk wat te helpen verlichten, wordt een proefproject opgestart waarbij één BKO ook dienst zal doen als afhaalpunt voor pakjes, de strijk of andere goederen.

 

 1. Ontmoetingscentra als studeerplek
  De ontmoetingscentra zijn het kloppend hart van de wijk. Binnenkort kunnen leerlingen van het secundair onderwijs er aansluitend op de schooltijden twee uur per dag (behalve op woensdag) terecht om te studeren. Er zal telkens een professionele begeleider en een vrijwilliger aanwezig zijn. Er zijn ook laptops beschikbaar.

 

 1. Gedeelde werkplek aan het station
  Om jonge ondernemingen te ondersteunen, gaat de Stad op zoek naar een locatie voor een co-workingspace of een gedeelde werkplek in de nabijheid van het station. Op die plek zullen kantoorbenodigdheden beschikbaar zijn en ruimtes om klanten te ontvangen. Het bestuur geeft zo een boost aan startende ondernemingen die nog niet over een pand beschikken.

 

 1. Centrum tegen intrafamiliaal geweld
  Wie te maken krijgt met geweld binnen het gezin en daarvoor hulp zoekt, moet bijna altijd verschillende instanties aanspreken en is daarom genoodzaakt om meerdere keren te vertellen wat er gebeurd is. Om het proces van hulpverlening te vergemakkelijken wil het stadsbestuur een centrum tegen intrafamiliaal geweld oprichten waar medewerkers van alle betrokken diensten (politie, artsen, kind en gezin, …) gehuisvest zijn.

 2. Groene gevels
  Een groene stad is een aangename stad om in te wonen. Daarom wil het bestuur meerdere straten vergroenen via de gevels. Een proefproject wordt opgestart in de Lijnbaanstraat in overleg met de bewoners en de eigenaars.

 

 1. LED-lampen als openbare verlichting
  Samen met Eandis zal het bestuur alle openbare verlichting vervangen door LED-lampen. Dat is een extra investering, maar door de energie die hiermee bespaard wordt, worden de kosten vrij snel terugverdiend. Dat initiatief sluit bovendien perfect aan op het Energiezorgplan dat dit jaar afgewerkt wordt.

 

 1. Nieuw dierenasiel
  Het huidige dierenasiel is aan vernieuwing toe. Daarom werd een overeenkomst gesloten met Het Blauwe Kruis om samen een nieuw dierenasiel te bouwen in het Maria-Hendrikapark.