Actieplan wijkpolitie
De resultaten van de Kom-Uit-Je-Schelpenquête tonen aan dat slechts 29% van de Oostendenaars voldoende contact heeft met hun wijkinspecteur. Om hier verandering in te brengen, zetten het Stadsbestuur en de Lokale Politie Oostende enkele acties op poten om van de wijkinspecteur een bekende Oostendenaar te maken.

 

 

Een van de actiepunten is om de aanwezigheid van de wijkinspecteur aan de schoolpoort te verhogen. De wijkagent die in zijn sector een basisschool heeft, zal elke week een keer aanwezig tijdens de afzet- of ophaalmomenten van de leerlingen. Dit kan een preventief effect hebben op wildparkeerders aan de schoolpoort.

 

Het is niet de bedoeling dat de wijkinspecteur instaat voor de verkeersregeling aan school. Hiervoor kan de school intekenen op het project ‘gemachtigde opzichters’.

 

Daarnaast mag je een introductiekaart in de bus verwachten. Daarop staat de taakomschrijving, de contactgegevens en een foto van jouw wijkagent. Bovendien zal de wijkinspecteur meer te zien zijn in de buurt, in de ontmoetingscentra en op buurtevenementen.