Actieplan afval
Kom Uit Je Schelp toont aan dat de Oostendenaar vrij tevreden is over de openbare netheid in Oostende. Daarnaast blijkt dat 7 op 10 inwoners openstaan voor alternatieve vormen van afvalafhandeling. Daarom lanceert het Stadsbestuur een nieuw actieplan rond afval om het aanbod voor afvalafhandeling zoveel mogelijk af te stemmen op de noden van de bewoners.

Huis-aan-huisophaling blijft nog steeds de belangrijkste manier van inzamelen. Het huidige systeem van huisvuilophaling (restafval, pmd, papier en karton) blijft behouden. Ook de ophaaldata blijven onveranderd.

Ook de groenophaling in elke wijk blijft bestaan. Mensen zonder eigen tuin die toch graag hun organisch afval willen composteren, kunnen hiervoor terecht in een compostpaviljoen op de wijk Mariakerke, Vuurtoren of Centrum (Oud Hospitaal of Nieuwe Stad).  

GRATIS CONTAINERPARKEN

De containerparken blijven gratis. Dit garandeert maximale toegankelijkheid en vermijdt sluikstorten. In de toekomst moeten de containerparken vooral worden gebruikt om afval te verzamelen die je niet in de buurt kan deponeren.

Het containerpark aan de Hooggeleedstraat in Zandvoorde wordt het centrale containerpark van Oostende. Het containerpark krijgt hiervoor een volledig nieuwe inrichting en wordt uitgebreid tot meer dan het dubbel van de huidige oppervlakte. Er komen platformen en verzinkbare containers waardoor trappen niet meer nodig zijn. Het kleinere containerpark op de Vuurtorenwijk blijft bestaan.

100 ONDERGRONDSE CONTAINERSTRATEN TEGEN 2025

Verder plant het Stadsbestuur om in alle wijken van Oostende ondergrondse afvalcontainers te installeren. In de zogenaamde afvalstraten kunnen mensen gratis pmd, glas en papier en karton kwijt. Voor restafval betaal je 50 cent per 40 liter.

Vandaag telt de stad al 9 ondergrondse containers voor restafval:

 • - Vindictivelaan (Mercator/Kapellebrug/Amandine)
 • - Visserskaai ter hoogte van de Montgomerykaai
 • - 17-oktoberstraat
 • - Northlaan
 • - Troonstraat tussen de Lijsterbeslaan en de Hyacintenlaan
 • - Zeedijk Mariakerke
 • - Diksmuidestraat
 • - Wellingtonstraat (klaar in juni 2017)

Op korte termijn plaatst de stad een afvalstraat op de volgende locaties:

 • - Blauwkasteelstraat 106 – 108
 • - Vredestraat ter hoogte van de huidige glasbol
 • - Luchthavenstraat ter hoogte van het speelplein

In 2018 komen daar de volgende plaatsen bij:

 • - Omgeving Spui (Vuurtorenwijk)
 • - Fortstraat (Oosteroever)
 • - Verkaveling Prins Roselaan
 • - Verkaveling Baanhof
 • - Parking Stadhuis
 • - Verhaeghestraat
 • - Distellaan (aan pleintje)
 • - Hoek Mariakerke-Kersenlaan

Na deze testfase en een technische evaluatie van het systeem moeten er 10 locaties per jaar bijkomen. Tegen 2025 wil het Stadsbestuur 100 afvalstraten in Oostende realiseren.

afvalcontainer

MAATREGELEN TEGEN MEEUWENOVERLAST

 • Haakjes

De praktijk heeft bewezen dat meeuwen de opgehangen vuilniszakken niet open prikken. Er zullen echter geen haken bijkomen wegens de verhoogde risico’s voor de ophalers . Het ophalen is intensiever en als er scherpe voorwerpen in de zak zitten, kunnen de ophalers zich hieraan verwonden. De haken die er nu al hangen, zullen er blijven.

 • Plastiek containers

Vandaag is het mogelijk om huisvuilzakken in een niet-afgesloten plastiek afvalbak te plaatsen. Pas op dat bij de afvalophaling de huisvuilzak niet knelt in de container en dat er geen deksel op de container staat. Een huisvuilzak in een correcte afvalbak in de voortuin zal geen aanleiding geven tot een GAS-boete.

Twijfel je over het juiste formaat van de container? Dan kan je vanaf 1 september via de Stad zo’n afvalbak aankopen. De container kost 5 euro.

AFVALKORVEN

Momenteel telt Oostende 494 afvalkorven en 88 hondenpoepbuizen. In de zomer komen er op het strand 350 afvalkorven extra en nog eens 8 piramidecontainers. Het aantal hondenpoepbuizen stijgt met 150 exemplaren.

Verder houdt de dienst Openbaar Domein 50 afvalkorven in reserve. Via openbaardomein@oostende.be kan je een voorstel doen over locaties waar een afvalkorf nodig is.

Tot slot zullen medewerkers een aantal afvalkorven uitrusten met een asbak. Sinds het verbod op roken in publiek toegankelijke gebouwen roken mensen steeds meer op straat. De peuken belanden daarom meer op het openbaar domein. Nadien evalueert het Stadsbestuur als dit project baat heeft bij opvolging.