Actieplan kinderopvang
20 apr 2017
Uit de grote volksbevraging blijkt dat 40% van de Oostendenaars vindt dat er onvoldoende kinderopvangplaatsen zijn. De Stad had al een ambitieus plan om het aantal plaatsen uit te breiden, maar schakelt nu nog een versnelling hoger.

Tegen eind 2018 komen er maar liefst 159 extra kinderopvangplaatsen bij. Het gaat om een mix van het verhogen van een eigen aanbod, het verder ondersteunen van (samenwerkende) onthaalouders en vergaande samenwerkingsverbanden met private partners. Daarvan zullen er in de komende maanden al 116 plaatsen gerealiseerd zijn. De overige 43 hangen samen met gesprekken die momenteel bezig zijn met een private partner om een kinderdagverblijf te installeren op het Mispelplein. Het College zette hiervoor in september 2015 al de grote lijnen uit en actualiseerde haar plannen in maart 2017.

Verder wil de Stad blijven inzetten op kinderopvang met een kleinschalig huiselijk karakter door onder meer op zoek te gaan naar geschikte infrastructuur en die ter beschikking te stellen aan (samenwerkende) onthaalouders.

Het Stadsbestuur engageert zich om er ook in de toekomst voor te zorgen dat kinderopvang in Oostende betaalbaar blijft.