Actieplan hondenpoep
Kom Uit Je Schelp leerde het Stadsbestuur dat 34% van de Oostendenaars vaak te maken heeft met overlast door hondenpoep. In 2016 verwijderden de mensen van de directie Openbaar domein maar liefst 33.302 hondendrollen op de Oostendse speelpleintjes.

Bovendien wenst bijna 3 op 4 inwoners van Oostende dat het achterlaten van hondenpoep strenger wordt gecontroleerd en bestraft.  

Vanaf 01 september 2017 wil het Stadsbestuur dat honden enkel op de verharde paden van de speelpleinen als ze aan een korte leiband lopen. Deze nota zal op de volgende gemeenteraad aan bod komen.

Verder zal de politie het toezicht verbeteren door het plaatsen van mobiele camera’s op gevoelige plaatsen. Daarnaast zet de Stad in op sensibilisering via het uitdelen van hondenpoepzakhouders en mobiele informatieborden.

Tegen de zomer komen er 150 extra hondenpoepbuizen op locaties die burgers zelf kunnen voorstellen. Een oproep volgt later. Blijft er een hondenbaasje hardleers? Dan kan in uitzonderlijke gevallen een DNA-onderzoek van de hondenpoep gebeuren om herhaaldelijke overtreders te vatten.

Inwoners kunnen steeds via de website van de Stad en aan de Stadsbalie vragen en opmerkingen meedelen aan het Stadsbestuur door middel van de signaalkaarten. Snelle meldingen kan je via Oostende Blinkt maken.