Resultaten Mariakerke

De inwoners van Mariakerke zijn zeer tevreden over het aanbod van buurtwinkels voor dagelijkse boodschappen.

Tijdens de wijkraden worden de eerste resultaten van de enquête bekendgemaakt. Het onderzoeksbureau WES geeft ook de meest opvallende resultaten mee per wijk.In Mariakerke-Nieuwe Koers hebben 2114 inwoners (21%) de vragenlijst ingevuld.

In vergelijking met de andere Oostendenaars geven de inwoners van Mariakerke-Nieuwe Koers vaker aan dat ze heel graag in Oostende wonen, betere contacten met de buren hebben en meer bereid zijn hen te helpen.

De inwoners zijn ook zeer tevreden over het aanbod van buurtwinkels voor dagelijkse boodschappen. Ze zijn daarentegen minder tevreden over het aanbod van opvang voor kinderen die nog niet naar school gaan.

In Mariakerke geeft men ook aan vaker last te hebben van openbare werken en er is ook minder tevredenheid over de communicatie rond openbare werken.

 De bewoners vinden ten slotte dat de politie onvoldoende in het straatbeeld aanwezig is en dat er kan gewerkt worden aan de vriendelijkheid en aanspreekbaarheid van de agenten.

 Het College van Burgemeester en Schepenen zal een tiental onderwerpen selecteren die in de vragenlijst voorkomt. Ook de persoonlijke opmerkingen (die je in het open veld kon invullen) worden verwerkt. Vanaf april vinden er stadsdebatten plaats. Op 8 oktober is er een volksraadpleging. Hierin wordt een tiental projecten voorgesteld en zal het mogelijk zijn om die projecten punten te geven.