Resultaten Stene

De inwoners van Stene zijn tevreden over het buurtgevoel en er zijn goede contacten met de buurt.

Tijdens de wijkraden worden de eerste resultaten van de enquête bekendgemaakt. Het onderzoeksbureau WES geeft ook de meest opvallende resultaten mee per wijk. In Stene vulden 1690 (20%) inwoners de enquête in.

In vergelijking met de andere Oostendenaars zijn de inwoners van Stene meer tevreden over het buurtgevoel en de goede contacten met de buurt. Ze geven ook aan dat er voldoende contact is met de wijkagent.

De wijkbewoners vinden het aangenaam wandelen en fietsen in de buurt. 

De inwoners van Stene zijn minder tevreden over de netheid van de straten en pleintjes en ze geven ook aan dat er onvoldoende schoongemaakt wordt door de stadsdiensten.

De bewoners zeggen vaker dat ze hinder ondervinden van de openbare werken in Oostende.

Het College van Burgemeester en Schepenen zal samenzitten over een tiental onderwerpen die in de vragenlijst voorkomen. Ook de persoonlijke opmerkingen (die je in het open veld kon invullen) worden verwerkt. Vanaf april vinden er stadsdebatten plaats. In het najaar wordt een volksraadpleging georganiseerd. Hierin wordt een tiental projecten voorgesteld en zal het mogelijk zijn om die projecten punten te geven.