Resultaten Zandvoorde

Zandvoordenaars wonen graag in hun buurt en hebben goede contacten met de buren.

Tijdens de wijkraden worden de eerste resultaten van de enquête bekendgemaakt. Het onderzoeksbureau WES geeft ook de meest opvallende resultaten mee per wijk. In Zandvoorde vulden 551 (20%) inwoners de enquête in.

In vergelijking met de andere Oostendenaars geven de inwoners van Zandvoorde aan dat ze minder graag in Oostende wonen. Ze wonen liever in hun eigen buurt en ze hebben betere contacten met de buren Bovendien is er meer bereidheid om elkaar te helpen. Zandvoordenaars zeggen ook dat ze voldoende contact hebben met de wijkagent.

De inwoners vinden het aangenaam wandelen en fietsen in de buurt en zeggen dat de straten en pleintjes netjes zijn.

Over het onderwerp 'winkelen' geven de inwoners aan dat er onvoldoende buurtwinkels zijn voor dagelijkse boodschappen.

Over het onderwerp ‘parkeren’ zeggen Zandvoordenaars dat ze de gratis randparkeerterreinen in de stad gebruiken maar dat het aanbod te beperkt is en dat het centrum van Oostende vlotter bereikbaar zou moeten zijn vanuit de randparkings.

Het College van Burgemeester en Schepenen zal samenzitten over een tiental onderwerpen die in de vragenlijst voorkomen. Ook de persoonlijke opmerkingen (die je in het open veld kon invullen) worden verwerkt. Vanaf april vinden er stadsdebatten plaats. In het najaar wordt een volksraadpleging georganiseerd. Hierin wordt een tiental projecten voorgesteld en zal het mogelijk zijn om die projecten punten te geven.