Resultaten Vuurtorenwijk

De inwoners van de Vuurtorenwijk vinden dat er voldoende speelpleintjes zijn in de buurt en dat de fietspaden in goede staat zijn.

Tijdens de wijkraden worden de eerste resultaten van de enquête bekendgemaakt. Het onderzoeksbureau WES geeft ook de meest opvallende resultaten mee per wijk. In de Vuurtorenwijk vulden 863 (17%) inwoners de enquête in.

In vergelijking met de andere Oostendenaars geven de inwoners van Vuurtorenwijk aan dat ze minder graag in Oostende en in hun eigen buurt wonen. Ze zeggen ook dat de politie niet voldoende aanwezig is in het straatbeeld en minder vriendelijk en vlot aanspreekbaar is. De inwoners van de Vuurtorenwijk zijn ook niet helemaal tevreden over de openbare netheid in de buurt.  

Aan de andere kant vinden de inwoners dat er voldoende speelpleintjes zijn in de buurt en dat de fietspaden in goede staat zijn.

Het College van Burgemeester en Schepenen zal samenzitten over een tiental onderwerpen die in de vragenlijst voorkomen. Ook de persoonlijke opmerkingen (die je in het open veld kon invullen) worden verwerkt. Vanaf april vinden er stadsdebatten plaats. In het najaar wordt een volksraadpleging georganiseerd. Hierin wordt een tiental projecten voorgesteld en zal het mogelijk zijn om die projecten punten te geven.