Resultaten wijk Konterdam-Meiboom

De inwoners van de wijk Konterdam-Meiboom vinden dat er voldoende groen is in de buurt en dat de straten en pleintjes in de buurt netjes zijn.

Tijdens de wijkraden worden de eerste resultaten van de enquĂȘte bekendgemaakt. Het onderzoeksbureau WES geeft ook de meest opvallende resultaten mee per wijk. In de wijk Konterdam-Meiboom vulden maar liefst 1078 (21%) inwoners de vragenlijst in.

In vergelijking met de andere Oostendenaars geven de inwoners van Konterdam-Meiboom vaker aan dat de fietspaden en wegen in goede staat zijn. Ze vinden dat er voldoende groen is in de buurt en dat de straten en pleintjes in de buurt netjes zijn, maar ze vinden het minder aangenaam wandelen in de buurt.

De inwoners van Konterdam-Meiboom voelen zich over het algemeen minder veilig in Oostende en ze geven ook aan dat er onvoldoende sociale woningen zijn.

Het College van Burgemeester en Schepenen zal samenzitten over een tiental onderwerpen die in de vragenlijst voorkomen. Ook de persoonlijke opmerkingen (die je in het open veld kon invullen) worden verwerkt. Vanaf april vinden er stadsdebatten plaats. In het najaar wordt een volksraadpleging georganiseerd. Hierin wordt een tiental projecten voorgesteld en zal het mogelijk zijn om die projecten punten te geven.