Resultaten wijk Westerkwartier

De inwoners van het Westerkwartier zeggen dat ze de ondergrondse afvalcontainer en de paal met haken in sterke mate zouden gebruiken.

Tijdens de wijkraden worden de eerste resultaten van de enquête bekendgemaakt. Het onderzoeksbureau WES geeft ook de meest opvallende resultaten mee per wijk. In de wijk Westerkwartier vulden 2370 (18%) inwoners de vragenlijst in.

Binnen het onderwerp netheid en het meeuwenprobleem zeggen de inwoners van het Westerkwartier dat ze de ondergrondse afvalcontainer en de paal met haken in sterke mate zouden gebruiken.

In vergelijking met de andere Oostendenaars geven de inwoners uit het Westerkwartier aan dat ze minder graag in Oostende en in hun buurt wonen. Daarnaast hebben ze minder goede contacten met de buren, maar ze zijn relatief gezien grotere voorstander van meer activiteiten waarbij men mensen uit andere culturen leert kennen. 

Inwoners uit het Westerkwartier geven ook aan dat ze vaker het slachtoffer zijn van fietsdiefstal, vandalisme en nachtlawaai. Ze zeggen ook dat ze vaker lastiggevallen worden op straat. Inwoners uit het Westerkwartier vermijden vaker om ’s avonds in de eigen buurt op straat te komen.

Uit de cijfers blijkt ook dat er volgens de inwoners onvoldoende plaatsen zijn voor bewonersparkeren en dat ze hierdoor vaker naar een parkeerplaats in de buurt moeten zoeken.

Het College van Burgemeester en Schepenen zal samenzitten over een tiental onderwerpen die in de vragenlijst voorkomen. Ook de persoonlijke opmerkingen (die je in het open veld kon invullen) worden verwerkt. Vanaf april vinden er stadsdebatten plaats. In het najaar wordt een volksraadpleging georganiseerd. Hierin wordt een tiental projecten voorgesteld en zal het mogelijk zijn om die projecten punten te geven.