Resultaten wijk Raversijde

In vergelijking met de andere Oostendenaars geven de inwoners van Raversijde aan dat er voldoende contact is met de wijkagent.

Tijdens de wijkraden worden de eerste resultaten van de enquête bekendgemaakt. Het onderzoeksbureau WES geeft ook de meest opvallende resultaten mee per wijk. In Raversijde vulden 226 inwoners (16 %) de vragenlijst in. 

In vergelijking met de andere Oostendenaars geven de inwoners van Raversijde aan dat er voldoende contact is met de wijkagent.

 De inwoners vinden het aangenaam wandelen en fietsen in de buurt en zijn ook heel tevreden over de hoeveelheid groen in hun buurt.

Raversijdenaars geven aan dat er onvoldoende kinderopvang is voor kinderen die nog niet naar school gaan.

Daarnaast heeft men ook vaker last van openbare werken, maar er is wel meer tevredenheid over de communicatie omtrent openbare werken.

Het College van Burgemeester en Schepenen zal samenzitten over een tiental onderwerpen die in de vragenlijst voorkomen. Ook de persoonlijke opmerkingen (die je in het open veld kon invullen) worden verwerkt. Vanaf april vinden er stadsdebatten plaats. In het najaar wordt een volksraadpleging georganiseerd. Hierin wordt een tiental projecten voorgesteld en zal het mogelijk zijn om die projecten punten te geven.