Resultaten wijk Centrum
Over alle beleidsthema’s heen zijn de inwoners uit het centrum relatief meer tevreden dan de andere Oostendenaars.

Tijdens de wijkraden worden de eerste resultaten van de enquête bekendgemaakt. Het onderzoeksbureau WES geeft ook de meest opvallende resultaten mee per wijk. In de wijk centrum vulden ongeveer 2500 inwoners de vragenlijst in.Over alle beleidsthema’s heen zijn de inwoners uit het centrum relatief meer tevreden dan de andere Oostendenaars.

Binnen het onderwerp netheid en het meeuwenprobleem blijkt dat de centruminwoners een grotere voorstander zijn van de ondergrondse afvalcontainer en de paal met haken, in vergelijking met de persoonlijke afvalcontainer.

In vergelijking met de andere Oostendenaars geven de inwoners uit het centrum ook vaker aan dat het aangenaam wandelen is in de buurt, maar fietsen wordt als minder aangenaam ervaren.

Inwoners uit het centrum hebben minder vaak goede contacten met de buren, maar zijn relatief gezien grotere voorstander van meer activiteiten waarbij men mensen uit andere culturen leert kennen.

De inwoners geven vaker aan dat er onvoldoende ruimte is voor bewonersparkeren en zeggen ook vaker slachtoffer te zijn van vandalisme en nachtlawaai.  

Inwoners uit het centrum geven ook aan dat ze vaker lastiggevallen worden op straat.

Het College van Burgemeester en Schepenen zal samenzitten over een tiental onderwerpen die in de vragenlijst voorkomen. Ook de persoonlijke opmerkingen (die je in het open veld kon invullen) worden verwerkt. Vanaf april vinden er stadsdebatten plaats. In het najaar wordt een volksraadpleging georganiseerd. Hierin wordt een tiental projecten voorgesteld en zal het mogelijk zijn om die projecten punten te geven.